Mutues d’accidents de trànsit

CONVENI MÈDIC UNESPA
El Conveni Mèdic UNESPA és un servei al qual es poden adherir els Centres de Salut per tal d’atendre als pacients que hagin patit un accident de trànsit sigui quina sigui l’asseguradora del seu automòbil.
Així, el Centre Mèdic La Roca està adherit al Conveni Mèdic UNESPA, que té conveni amb totes les asseguradores d’automòbil i està autoritzat a realitzar el seguiment mèdic…-traumatològic, corresponent en cas d’accident, així com a realitzar tant aquelles proves diagnòstiques necessàries com les sessions de rehabilitació que corresponguin a la lesió originada.
Cal saber que tot i haver estat atès a les urgències d’un hospital determinat, la persona accidentada no té la obligació de realitzar la rehabilitació ni el seguiment de traumatologia al mateix hospital. Cada individu, com a assegurat, pot escollir canviar a aquell centre mèdic que s’ajusti a les seves necessitats, bé per comoditat o per confiança a l’hora d’assegurar la seva recuperació.
“Segons la Llei 30/1995 del 8 de novembre, si vostè ha estat víctima d’un accident de trànsit, té el dret des del mateix instant de rebre tractament mèdic complet, amb opció d’escollir el Centre Sanitari que vostè prefereixi per a la seva total recuperació”.
Per això, si ha patit lesions per un accident de trànsit, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres. El CMLR s’encarrega de realitzar tots els tràmits amb l’asseguradora, concertant una visita mèdica amb el traumatòleg i les sessions necessàries de rehabilitació.