Ecografia músculo-esquelètica

636124081752650923

 

L’ecografia músculo esquelètica és una tècnica d’imatge que permet visualitzar els teixits, valorar al moment possibles patologies i tractar-les. L’ecografia ens permet veure els músculs en moviment, essent l’única prova de imatge dinàmica.