CMLR 93 842 44 16  
  CMM 631 495 998  

Ecografia Músculo-esquelètica

L’ecografia músculo esquelètica és una tècnica d’imatge que permet visualitzar els teixits, valorar al moment possibles patologies i tractar-les. L’ecografia ens permet veure els músculs en moviment, essent l’única prova de imatge dinàmica.

altres serveis que et podrien interessar