Dr. Jose Manuel Cancio

Dr. Jose Manuel Cancio

FORMACIÓ ACADÈMICA:

Metge Especialista en  Medicina de l’Educació Física i l’Esport des del 2014.

Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitaria  des del 2012.

Llicenciatura de Medicina  i Cirurgia General,  lliurada per la Universitat Central de Barcelona, al juny de 1.992.

Certificat d’Habilitació per portar a terme les funcions de Metge de Medicina General  el Sistema Nacional de Salut Espanyol així com en els Sistemes Públics de Seguretat Social dels altres Estats membres de les Comunitats Europees; lliurat a Madrid el 14 d’octubre de  1.994.

Máster en Medicina Evaluadora, Edició 2006-2007 de 470 hores ( 47 crédits), per a La Universitat de Barcelona( IL3). Pendent de rebre el títol.

Màster en Biomecànica Clínica de l’Aparell Locomotor de 75 crèdis de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut amb qualificació Global d’Excel.lent. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona Otorgat el 29/10/2008.

Màster en Gerontología Clínica. X Promoció . Edició 2008-2010 de 39 crèdits per l’Universitat Autònoma de Barcelona.

Diploma que acredita per a Dirigir Instal.lacions de Radiodiagnòstic, homologat pel Consejo de Seguridad Nuclear, en data 20 de juny de 2002.