Dr. Jordi Prats Sánchez

Dr. Jordi Prats Sánchez

Formació:

1979 Llicenciat en medicina Interna.
1982 Especialitat en cures intensives.
2002 Llicenciat en medicina general.

Experiencia professional:

Metge de família ABS La Roca del Vallès.

Conferencies, publicacions:

1977-1994 Senior Critical Car (Hospital creu roja).
1993-1995 Manager car (Hospital Policlinica).
1981-1995 Metge familia.